Navigace

Obsah

Připravujeme se na školu

Děti v posledním ročníku předškolního vzdělávání mají v naší mateřské škole intenzívnější přípravu. Čas běží rychle a proto využíváme každou vhodnou chvíli a hlavně chuť dětí do těchto činností v průběhu celého dne. Ráno při scházení, odpoledne při nespacích aktivitách a ještě v průběhu odpoledních her, kdy se děti rozcházejí a ve třídě ja více klidu. Pracovní listy, grafomotorická cvičení, povídání nad knížkami a časopisy, výukové programy na počítači, individuální práce a dětmi...

Velmi se osvědčila realizace projektu" Těšíme se do školy," který vymysleli sami rodiče: děti v posledním ročníku předškolní přípravy jezdí pravidelně do místní školy, aby se naučily pracovat pod vedením jiné učitelky a v jiném prostředí, aby si zvykly s předstihem na prostředí místní školy a pak se jim snadněji zvykalo na první třídu a lépe snášely změnu prostředí a nároky školní práce. Blíže se můžete seznámit prozatím ve fotogalerii školního roku 2012/2013 v podokně  Akce mimo školku/Těšíme se na školu.

Samozřejmě se také snažíme o spolupráci s odborníky a to konkrétně s Pedagogicko psychologickou poradnou v Šumperku a pokud máme u některého dítěte podezření na nějaké nesrovnalosti ve vývoji, tak je žádáme o vyjádření - samozřejmě se souhlasem rodiny dítěte.

Při práci ve školce jsou hitem zimních měsíců tabulky LOGICO. Soubor, který zábavnou formou pomáhá dětem učit se řešit úlohy nejrůznějšího zadání a to nejen samostaně, ale i ve dvojici - spolupracovat. Soubor přispívá k individualizaci vzdělávání v závislosti na schopnostech a vzdělávacích potřebách dětí. Kombinuje koncentraci, pozornost a trpělivost s jednoduchou manipulací, kognitivní procesy s manuálními. Velmi důležitý je prvek výchovy k odpovědnosti - díky vlastní kontrole. Pro předškoláky přináší možnost si rozvíjet jednotlivé oblasti - řeč, zrakové i sluchové rozlišování, sociální dovednosti, orientaci v prostoru. Soubor má dvě úrovně - LOGICO PRIMO a LOGICO PICCOLO.

PRIMO je pro děti od 3 let, děti mají celý průběh činnosti ve svých rukách a pracují svým tempem, nejsou zatíženy obavami z chyb a demotivovány pokyny dospělého. Postupně je splněné úkoly přivedou k vyššímu stupni uvědomění si vlastních dovedností a schopností, naučí je pracovat s jednoduchými myšlenkovými operacemi a položí základy správného špetkovitého úchopu při manipulaci s barevnými knoflíky modré tabulky.

PICCOLO je pro děti přímo v předškolní přípravě, rozvíjí a reedukuje zrakové vnímání, procvičuje zrakovou percepci a prostorovou orientaci, logické myšlení, vědomosti, schopnosti a představivost. Program "Připraven ke startu" slouží k vyrovnání nedostatků v oblastech vnímáni, schopnosti koncentrace a jazykového vývoje. Obrázkové úkoly děti motivují a ilustrace dávají dětem vhodné podněty k jazykovému projevu a rozšiřování slovní zásoby.

Soubory jsou vydavatelstvím každoročně doplňovány a obohacovány a pokud nám finanční možnosti dovolí, budeme je nadále kupovat, aby si děti mohly postupně rozvíjet všechny vědomostní oblasti, které jsou v nabídce. Rády s nimi pracují a každá dobře splněná úloha je motivuje k dalšímu zájmu.                                                                                      Lok