Navigace

Obsah

SE ZVÍŘÁTKY POZNÁVÁME SVĚT

 

Vlastní Školní vzdělávací program (ŠVP) mateřské školy Králec „Se zvířátky poznáváme svět“ vychází z  Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a pracuje na doplňování rodinné výchovy dostatkem přiměřeně mnohostranných a bohatých podnětů k aktivnímu rozvoji a učení dětí. Stavíme na dětské zvídavosti a přirozeném vztahu ke zvířátkům

    Vzdělávání probíhá na základě integrovaného přístupu, jednotlivé oblasti vzdělávání jsou zpracovány v průřezových integrovaných blocích a navzájem se prolínají, navazují, čerpají z koloběhu v přírodě a z tradic v našem kraji, ze svátků a nabídky kulturních, společenských a sportovních akcí nejbližšího okolí školy.

I.       Pejsek a kočička žijí s námi

      S pejskem ve školce

      Kočička u nás doma 

II.     Liška a myška hospodaří v přírodě

     Liška chytračka

     Myška hospodyňka

III.   Vánoce s kapříkem a sobem

     Kapřík voní po Vánocích

     Sob přivezl nadílku

IV.  Království ledního medvěda a tučňáka

     Lední medvěd onemocněl

     Tučňák sportovec

V.    Zajíček a kuřátko volají jaro

      Zajíček hledá vajíčka

      Kuřátko a mláďátka

VI.  Jak se má lev a slon

      Je slon dopravní prostředek?

      Kde vládne lev?

 

     Cílem je, aby z naší školy na konci předškolního období odcházely děti, které jsou klidné a vyrovnané - vědí, že neúspěch potkává každého a vše se dá řešit a mají úctu ke svému okolí i sobě samým, jsou schopny naslouchat, respektovat pravidla a řád, ctí pravdu a umí přiměřeně komunikovat se svým okolím. Děti, jež mají osvojené správné návyky hygieny a zdravé životosprávy, mají chuť a touhu poznávat, objevovat, hrát si, učit se s chutí a prožívat radost a přenášet ji na své okolí.                Lok