Navigace

Obsah

Otevíráte takovou malou poradnu o problémech, které nám leží na srdci. Témata jsou čerpána z předškolního života a podkladem jsou odborné články z pedagogické literatury a časopisů, často od odbornic na předškolní pedagogiku a zkušených učitelek či specialistek na pedagogické poradenství.

Pokud si myslíte, že by Vaše dítě mohlo odpovídat popisovanému problému, máte možnost se obrátit na odborníky a žádat o pomoc nebo poradit se. Děvčata v pedagogické poradně nebo v jiném poradenském středisku Vám rády nabídnou pomocnou ruku. Nikdo není dokonalý tak, aby se nemohl poradit a v případě rodičů to platí dvojnásob - vždyť vedete do života novou generaci a jen Vy je můžete nasměrovat na lepší cestu, než byla ta Vaše...

Užívejte si své děti, dokud o Vaši pozornost stojí - dejte jim ze sebe to nejlepší - jednou se budou chtít postavit na vlastní nohy a pak už nic nestihnete, bude pozdě.... A vrátí se k Vám až s otázkou : " Mami, taky jsem byl/a takový/á ?"  To je život....

 

Jaká je naše mateřská škola?

Děláme vše pro to, aby byla co nejvíce otevřená, přístupná a mohla se stát plnohodnotným partnerem pro Vaši rodinu při podporování a posilování všestranného rozvoje Vašeho dítěte a tak společnými silami v atmosféře vzájemné důvěry a pohody vychovat z Vašeho dítěte sebevědomé dítě, které bude ohleduplné a citlivé k okolnímu světu.

Vytváříme Vašemu dítěti laskavé a útulné prostředí s funkčními pravidly, upevňujícími pocit jistoty a bezpečí.

Respektujeme osobnost a jedinečnost Vašeho dítěte, pomáháme mu řešit jeho problémy s laskavou důsledností, učíme ho mít rádo sebe sama i své blízké a druhé jedince v okolí.  

Vedeme ho k aktivnímu způsobu života, sportování, malování, zpěvu a orientaci ve světě, k touze poznávat a učit se nové.

Vytváříme příležitosti pro lásku, aktivitu a hledáme společný humor, který sbližuje a uvolňuje, navoztuje příjemnou atmosféru.

Vedeme Vaše děti k samostatnosti, k touze hledat aktivně řešení s kamarádem a nespoléhat pouze na dospělého.

Jestlipak jste se už někdy svého dítěte zeptali:

- na co se dnes těší

- z čeho má obavy

- o čem se mu zdálo

- co si přeje

- co se mu povedlo

- co je veselé, smutné, zajímavé

- co se mu líbí

- s čím nesouhlasí

- jak to udělat, abychom se zasmáli

- proč chodíme spát

- čím nebo kým bychom chtěli být

- co je pro něj štěstí ....

 Zkuste si třeba cestou ze školky (popřípadě u večeře nebo před usínáním) povídat a možná se o jeho dušičce dozvíte nečekané věci...                                                                Lok