Navigace

Obsah

Prázdninový provoz

Každý školní rok končí až 31.8. a naše MŠ ve spolupráci se ZŠ a MŠ Dolní Studénky zajišťuje s přispěním zřizovatele několik týdnů provozu pro děti z obou předškolních zařízení.

Podmínkou je zaměstnanost obou zákonných zástupců a maximální počet celkově přihlášených dětí z obou školek je 20 a minimální 10 dětí.

Letní provoz obou mateřských škol je vyhlášen po dohodě se zřizovatelem a do konce dubna se musí závazně děti přihlásit prostřednictvím zákonných zástupců. Do 31.5. příslušného roku pak rodiče zaplatí předem poplatek za předškolní vzdělávání, který činí poměrnou částku z celkové částky školného v běžných měsících rok. Při měsíčním školném 300,-Kč je poměrnou částí za jeden týden letního prázdninového provozu částka 75,-Kč a platba probíhá za stejných podmínek, jako v ostatních měsících.

Ve školním roce 2015/2016 bude MŠ Králec v provozu od pátku 1.7. do pátku 15.7.  v běžné provozní době od 6:45 do 16:00 a v týdnu od 18.7. do 22.7. ve zkrácené provozní době od 7:30 do 15:30 hodin

V MŠ Dolní Studénky podle předběžné dohody bude provoz v srpnu od pondělí 15.8. do 19.8. ve zkrácené provozní době od 7:30 do 15:30 a od pondělí 22.8. do pátku 2.9. bude provoz v běžné provozní době od 6:30 do 15:45.

POZOR: UPOZORŇUJEME, ŽE PROVOZ v MŠ Králec bude zahajovat nový školní rok až v pondělí 5. září ! ! !

Přejeme Vám hezké léto a příjemnou rodinnou dovolenou.         

                                                                  J.Lokajíčková, vedoucí učitelka MŠ