Navigace

Obsah

Sběrové aktivity v MŠ

Naše školka se při výchovné a vzdělávací práci zaměřuje na ekologické prvky ve výchově dětí. Dnes se tomu říká environmentální výchova – dříve to byla ekologická výchova. Ale podstatné je, že děti se seznamují v průběhu roku s recyklací všech možných odpadových materiálů a to nejen ve školce, ale   jezdíváme i do Šumperka na vzdělávací pořady do vily Doris.  Děti se učí hrou poznávat a třídit odpadový materiál a rozlišovat, co je výsledkem výrobního procesu člověka a co nám poskytují zdroje z přírody a jak je do přírody můžeme vracet – aby se obnovovaly. A co si vymyslel člověk, to zase poznáváme, jak opět použít a v recyklačním procesu vrátit do oběhu pro uživatele v moderní společnosti.

    Jedním z materiálů, který aktivně sbíráme a úspěšně vracíme do života, je starý papír a moc nás těší, že jste si všichni zvykli nám přispívat průběžně celý rok a nosit Váš starý papír do školky. Je to veliká výhoda, že máme prostor ke skladování a když se naplní, už voláme ECOPAK aby nám poslali kontejner. Přispívají nejen rodiny našich dětí a naši známí, ale vlastně každý, kdo nám ho přinese – i docela cizí, keří s námi nemají nic společného a to je pro malé děti nejlepší příklad ! Všichni dostáváme do schránek letáky a noviny a většina z Vás je nevyhazuje, ale tímto způsobem vrací do další výroby a tím se snižuje spotřeba dřeva pro výrobu nového papíru.

   Chodíme s dětmi do lesa docela často a vidíme, že stromečky vyrůstají pomalu a je snadné je poškodit a zničit .. Tím spíše se děti naučí si přírody vážit a ochraňovat ji, aby jim zůstala do budoucna hezká a zdravá – a to je hlavní.

  Druhou stránkou je finanční příspěvek. V dnešní době, kdy je každá položka pečlivě propočítávána a všechny rozpočty – zejména ty menší – jsou omezovány, je dobré vědět, že sběr papíru je pro malou mateřskou školu dobrým zdrojem peněz na cokoliv pro děti. Z našich dosavadních příjmů za sběr papíru mají děti už dva roky placenou dopravu na výlet a ještě plánujeme pořídit větší hračky na zahradu školky. Všechny takto získané prostředky jsou prokazatelně využívány pro děti.

   Takže všem, kdo nám nosí starý papír, děkujeme a těm, co si ještě nezvykli posíláme vzkaz:  Můžete kdykoliv během pracovního dne: nemusíte ani zvonit, abychom vám otevřeli – stačí balíček položit u zahradního domečku a  my už si ho schováme.

   Hodně nám také nosíte barevná víčka z PET lahví – ta si schováváme na půdě a až zase bude některá rodina s malým nemocným dítětem potřebovat, tak rádi přispějeme – pro Lucinku Švecovou jsem loni před Vánocemi odevzdali celých 55 kg víček a rodině to moc pomohlo. Děti se tím zase učí nebýt lhostejný k potřebám nemocných a pomáhat lidem v nouzi – i když je to jen odpad, pomáhá.

    Vedeme děti ke zdravému životnímu stylu a tyto sběrové aktivity jsou prostředkem, který

nám pomáháte napnit i Vy, široká veřejnost  a za to Vám děkujeme a jsme rádi, že se netváříte lhostejně.

                                                                                               J. Lokajíčková, ředitelka. MŠ