Navigace

Obsah

Podzimní adaptace v MŠ - podzim 2013

   Začal nový školní rok a do mateřské školy na uvolněná místa začaly docházet nové malé děti. Je to tak každý rok, že nejstarší a nejšikovnější děti odejdou do základní školy a nám příjdou nové, nezkušené a nešťastné děti a s nimi noví rodiče. Mnozí nemají reálnou představu o tom, jak to ve školce chodí a neuvědomují si, že přechod dítěte z poměrně klidné domácnosti do rušné třídy školky je velmi těžký. Najednou je kolem něj mnoho dětí, které už sice školku znají a důvěřují nám, ale o to více přirozeněji se chovají – a to bývá kámen úrazu. Běhají, hrají si ve větších či menších skupinkách, křičí a některé se zkouší prosazovat i silou – nebývá nouze o žduchnutí, údery a občas i zkouší kopance. Naštěstí jsme my dospělačky (učitelky i školnice) bdělé a víme, jak to chodí první dny po prázdninách a jsme neustále ve střehu.

     Tím spíše nás těší, že některé ty starší děti si maličké berou do hry mezi sebe a pomáhají nám s adaptací a mrňouskům poradí, podají ruku a umí i pohladit a nebo vysvětlit, že takhle se to ve školce nedělá. Většina jde příkladem i v chování a snaží se vzorně poslouchat pokyny učitelky a pak se nestačíme divit, jak nám ty děti přes prázdniny vyspěly a jsou rozumné.

     U některých naopak vidíme, že prázdniny byly obdobím divokých her a nespoutaných radovánek a všechna pravidla, která jsme je ve školce loni naučili, jsou tatam a začínáme znovu...

        Největší úskalí podzimních měsíců je zdravotní stav dětí. Maličcí přicházejí do nového prostředí a každý si přináší svoje bacily a infekce, které se prozatím nijak neprojevovaly a děti je zvládaly dobře. Jenže teď se v kolektivu mísí s infekcemi jiných dětí a to je další kámen úrazu – děti jsou náchylnější díky velké náročné změně v jejich životním rytmu ( přispůsobují se jinému režimu odpočinku, jídla a aktivity) a snadněji onemocní. Nezáviděníhodná situace pro zaměstnané rodiče a nepříjemná pro nás – po pár dnech doma se děti vracejí a adaptace se prodlužuje a komplikuje, opět se často opakují plačtivé stavy dítěte – vždyť doma je to lepší...

       Není to jednoduché pro nikoho. Ale musíme to všichni vydržet: rodiče, dětičky a učitelky také. Toto období si žádá spoustu trpělivosti, pochopení a hlavně důslednosti od nás všech. Krok zpět bývá chybou, která se nevyplatí a dítěti spíše ublíží. Přejme si, aby i letošní podzim s tolika maličkými proběhl uspokojivě pro Vás v rodinách i pro nás všechny ve školce

                                                                                               J. Lokajíčková, ředitelka. MŠ