Obsah

Čteme dětem?

     Děti v mateřské škole jsou především připravovány na povinnou školní docházku a valná většina rodičovské veřejnosti to považuje právem za prioritní cíl předškolního vzdělávání. Ovšem nejde zdaleka pouze o to, aby byly děti připravené k úspěšnému zvládnutí zápisu do prvního ročníku základní školy, ale aby byly včas připravené na všechnu školní práci, která je hned od počátku v první třídě čeká a to už je složitější. Nejedná se jen o to, aby poznaly bez váhání barvy, geometrické tvary, počty předmětů nebo obrázků a vyjmenovaly dny, měsíce, roční období a prokázaly podobné vědomosti či potřebné motorické či grafomotorické dovednosti - ale také o to, být připraven na práci se slovy a jejich zněním, s jejich významem a se souvisejícími vztahy slov. Ptáte se, jak na to, aby i tuhle stránku vzdělání děti úspěšně zvládly? Rada je jednoduchá: Čtěte jim!

     Je prokázáno, že děti, kterým se doma víceméně pravidelně čte, jsou emocionálně vyrovnanější a mají lepší vztah k rodině. Ve školní práci jsou pak lepší čtenáři, mají širší i hlubší všeobecný přehled a to vede k lepšímu prospěchu. Mají i lepší vztah k učení a daleko lépe rozvinuté komunikační schopnosti, protože řeč je velmi úzce spjatá s myšlením. Čtení vytváří pevnější pouto mezi rodičem a dítětem a to napomáhá také k jeho  emočnímu rozvoji. Dítě se poslechem četby dostane ke zprostředkovaným morálním hodnotám (poznává jednoznačně kladné či záporné postavy a uvědomuje si důsledky střetu dobra a zla), rozvíjí si jazyk, paměť a představivost, pěstuje si myšlenkové pochody a získává vědomosti. Formuje si čtecí návyky, zlepšuje schopnost soustředit se a tím si do budoucna usnadňuje učení, učí se chápat podstatu sdělení a tu pak výstižně sdělit dál.

     V naší mateřské škole dětem z 90-ti % před poledním odpočinkem čteme z pohádkových knih pro děti předškolního věku. Klasické pohádky, pohádkové příběhy i příběhy ze světa fantazie a naopak skutečné, reálné příběhy. Podporujeme u dětí vztah k literatuře i tím, že si mohou do školky donést svoji oblíbenou knížku a kamarádům ji ukázat a pokud se dá využít k aktuálnímu tématu, tak z ní dětem také předčítáme. Neustále mají děti ve třídě k dispozici malou knihovnu s dětskými knížkami i s encyklopediemi a kdykoliv si v ní mohou vyhledat podle svého přání a zájmu kteroukoliv informaci. Bohužel se často ukazuje, že děti tuto zkušenost z domova nemají a tak se ji teprve ve školce učí a naše knihy trpí… Vztah ke knihám by měl být rozvíjen již od útlého dětství a nejpovolanější jsou rodiče či prarodiče.

     Jsou před námi sváteční vánoční dny, kdy můžete společný čas celé rodiny využít ke vzájemnému čtení. Naší generaci jako malým dětem každou neděli rodiče pouštěli pohádky z rozhlasu a dodnes na to jistě mnozí z Vás vzpomínají jako na velmi příjemné chvíle. A když dokážete svým dětem najít a předvést knížku, kterou jste četli jako malí, tak jen získáte a nic neztratíte.

      Přejeme Vám hodně úspěchů a trpělivosti a hlavně si to čtení společně užívejte – je na to ten nejvhodnější čas. Pod stromeček aspoň jednu pohádkovou knížku !

 

Za všechny z MŠ Králec přeje příjemné Vánoce a mnoho štěstí a úspěchů v novém roce 2014 J. Lokajíčková, ředitelka