Navigace

Obsah

Dolnostudénský zpravodaj

Jde o místní periodikum, které vydává Obec Dolní Studénky 4x ročně ve víceméně pravidelných termínech a občanům naší obce přináší aktuální a důležité informace. Téměř vždy se na jeho obsahu podílí i ředitelka naší mateřské školy a informuje o různých událostech v životě předškolní instituce.

Máte možnost se podívat, jakým způsobem jsou tyto záležitosti prezentovány:

Dopolední vycházky našich dětí - o tom, jak děti prožívají svůj dopolední pobyt venku, na čerstvém vzduchu

Otevíráme dopravní minihřiště - co se podařilo realizovat za vydatné pomoci rodičů ve prospěch vědomostí a praktických zkušeností dětí v oblasti dopravní výchovy

Konec školního roku 2010/2011 - stručné resumé našich aktivit v průběhu školního roku

Malí sportovci - jak se sportuje přes zimní měsíce a co s námi dělá jaro ...

Konec školního roku v Králci - jak byl rušný školní rok 2011/2012

Nový školní rok v MŠ Králec - jak se nám povedla realizace nové jídelny v MŠ

Víčka pro Lucinku - jak děti sbíraly na nové hračky a nakonec je z toho sbírka na dobročinné účely - přidejte se k nám všichni

Draci nad Králcem - společná drakiáda v Králci

PET vršky - kolik se celkem nasbíralo víček pro Lucinku (2012)

Adventní čas v MŠ Králec - jak ve školce prožíváme předvánoční přípravy

Chystáme se do školky - rodičům budoucích školkáčků před zápisem do MŠ v Králci

Veselá šatna v MŠ Králec - poděkování zřizovateli a panu Březinovi za krásnou rekonstrukci šatny MŠ

Prázdniny nastávají - o tom, že MŠ potřebuje pomoc všech kolem a nežije si jen svým životem

Bohatý program v MŠ Králec - o našem Školním vzdělávacím programu "Se zvířátky poznáváme svět"

Sběrové aktivity v MŠ Králec - co vše sbíráme s dětmi, abychom chránili přírodu kolem nás

Podzimní adaptace v mateřské škole - jak je to s nemocemi nejmenších dětí při začátku školního roku

Víčka z MŠ Králec - další rok sbírání a letos do Lukavice u Mohelnice (2013)

Čteme dětem? - o významu živého čtení v rodinách

ZOH v Králci  - jak jsme sportovali bez sněhu...

Odpočinek po obědě v MŠ - respektujeme odpočinkový režim

Víčka prosinec 2014 - jak se nám daří pokračovat třetím rokem ...