Navigace

Obsah

​POZOR: nejpozději od září 2016 skončí platnost těchto webových stránek a budeme mít nové společné se ZŠ a MŠ Dolní Studénky

Pokud se stane, že nenajdete potřebné informace, volejte telefonní číslo: 774 705 051 - to je naše služební a o prázdninách bude doma u paní vedoucí učitelky Lokajíčkové. Jen vyjímečně nebude dostupné, zkoušejte to o několik dnů později.
 
Zatím bohužel neznáme přesnou adresu našich nových "webovek", pokusíme se informovat včas.
 

 

Jak se máme v naší školičce

 

  Vítejte na našich stránkách a podívejte se, jak se máme a co děláme. Jsme jednotřídní venkovská mateřská škola, kterou navštěvují děti ve věku 2,5 - 6 (7) let, vyjímečně i mladší.

Provoz mateřské školy je od 6:45 do 16:00 hodin.

  Scházíme se každé ráno před svačinkou a společně si podle svého přání hrajeme. Od 8:00 do 8:30 svačíme a pak se vracíme ke své hře, kterou máme možnost si dokončit ještě před sklizením hraček kolem deváté hodiny. Čeká nás chvilka s cvičeníčkem a pak už s pomocí zvířátek objevujeme, jak je svět zajímavý a krásný.

PROSÍME RODIČE, ABY RESPEKTOVALI DOBU PŘÍCHODU DÍTĚTE DO ŠKOLKY - pozdní časté příchody po 8:15 nám narušují soustředěnost dětí při společných činnostech a rozbíjejí organizaci dětí. Upozorňujeme, že MŠ je od 8:15 zamčená z bezpečnostních důvodů. Děkujeme za pochopení

  Kolem 10:00 se vypravíme na pobyt venku a nejraději chodíme do lesa, kam to máme opravdu jen kousek. Ale i na zahradě se nám líbí a navíc si můžeme hrát i na přilehlém víceúčelovém hřišti naší obce. Chodíme ven i za méně příznivého počasí, abychom si utužili zdraví!

  Každý den nás po vycházce čeká dobrý a zdravý oběd a po něm odpočinek. Po odpočinku chutná svačinka a už se těšíme na další zajímavou práci s paní učitelkou, při které si připomeneme, co jsme se dopoledne dozvěděli.

  A když už je vše hotovo, počkáme si při hrách ve třídě nebo při dobrém počasí na zahradě na maminku či tatínka a s nimi jdeme společně domů.

 

 Chceme být kvalitní mateřskou školou, máme za jeden ze stěžejních cílů co nejvíce naše rodiče vtáhnout do života ve škole a stát se tak laskavými partnery rodinné výchovy a respektovat rodiče jako nejdůležitější osoby ve výchově našich "půjčených" dětí.

Máme uspořádání třídy, které vyhovuje nejrůznějším činnostem dětí, hračky a pomůcky jsou pro děti snadno dosažitelné - myslíme si, že děti mají i ve třídě dostatek volného pohybu.

Vystavujeme práce dětí i pro rodiče, zveřejňujeme fotodokumentaci života školy na internetu, o podrobnostech a zajímavostech ze života školy píšeme příspěvky do místního občasníku Dolnostudénský Zpravodaj.

Školka má k dispozici dostatek bezpečného prostředí kolem budovy a ke každodennímu pobytu venku využíváme široké okolí včetně lesa, luk, polí a víceúčelové hřiště obce a děti mají dostatek volného pohybu na čerstvém vzduchu v každém ročním období a za každého přijatelného počasí. 

Neustále mají děti k dispozici pití, jsou respektovány jejich stravovací zvyklosti.

Děti mají pravidelně větranou, dostatečně prostornou a klidnou ložnici, spánek není vynucován a dětem v posledním ročníku předškolního vzdělávání jsou nabízeny klidné nespací aktivity.

Vytváříme pro všechny prostředí s volností a svobodou vyváženou pravidly společného soužití, děti jsou povzbuzovány, podporovány a snažíme se jim poskytovat klidné, bezpečné zázemí s potřebným soukromím.

Ve vztazích mezi učitelkami a rodiči usilujeme o oboustrannou důvěru, otevřenost, vstřícnost, porozumění, respekt a ochotu spolupracovat, rodiče mají možnost podílet se na životě školy, vstupovat do prostředí svých dětí, spolupodílet se na plánování programu mateřské školy.

Nově příchozí děti si mohou zvykat postupně, s přítomností rodičů ve třídě a snažíme se o maximální součinnost s rodinami nových dětí.

A MÁME PRO VÁS NOVINKU:

Ani ne tak pro Vás, ale hlavně pro děti. Protože je naše šatna delší a úzká, tak při převlékání všech dětí najednou vznikají kolizní situace a děti mají málo místa. Nedalo nám to, přemýšleli jsme a dětem jsme navrhli PATRONSTVÍ - každé starší a šikovnější dítě si mohlo vybrat jedno malé a tomu pomáhá s oblékáním a teprve, až je oblečené a odchází za námi k dopomoci a doupravení oblečení a obutí, tak se ti starší převlékají a mají k tomu více místa a pohodlí.

Ale nemyslete si, že starší oblékají mladší - mají pouze dohlížet na správný postup, poradit malému - jak to obrátit, obléknout a zda ten oděv není naruby nebo předem dozadu... a pak pošlou malého kamaráda za námi, abychom ho dooblékali, pozapínali a podobně dopomohli.

PROČ TO TAK JE?

Dáváme dětem příležitost spolupracovat ve dvojicích, domlouvat se a naučit se jednat s druhým dítětem, být zodpovědně schopný dohlédnout na výkon druhého.

Starší děti mají příležitost uplatnit své zkušenosti a předat je mladšímu.

Při vedení mladšího dítěte si starší dítě prohlubuje své komunikační schopnosti a zkušenosti, testuje svoji schopnost vcítit se a zdokonaluje svoji schopnost vést, prohlubuje trpělivost a vůli vyčkávat, nespěchat a postupovat systematicky a promyšleně.

Mladší děti se tímto způsobem učí od starších praktické dovednosti, získávají první zkušenosti ze spolupráce s druhým a zaznamenávají ve svém podvědomí potřebu pomáhat navzájem, spolupracovat a dohodnout se na řešení problému. Až ony budou starší, také budou předávat těm mladším - a učí se tak spoléhat na vrstevníky a hledat pomoc, radu a řešení mezi dětmi navzájem a ne hned se obracet na dospělého ( jako doma).  

V posledních letech jsme se aktivně zapojili do projektu Charity Zábřeh a každý rok odevzdáváme víčka pro nemocnou Julinku. První rok jich bylo 57 kg, další rok 75 a loni se nám podařilo nasbírat dokonce 109 kg!  Jsme na to hrdí  a ještě větší máme radost z Děkovného listu, který nám byl předán. Vedeme děti k soucitu a snaze pomáhat potřebným. nemá každý to štěstí, že se narodí úplně zdravý..          Lok

Tak vypadá děkovný list - víčka pro Julinku