Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

"Šáša" Mareček s tatínkem

Navigace

Obsah

Stravování dětí v MŠ Králec:

Naše děti se stravují společně v jídelně jak při svačinkách, tak u oběda. Stravu jim připravuje paní Valentová a je dovážena ze školní stravovny při MŠ Vrchlického v Šumperku. Vedoucí je paní Náplavová Petra a vedoucí kuchařka je paní Petrášová Alena.

Kontakt: 583 214 902 nebo email: petra.naplavova@seznam.cz

V případě prázdninového provozu je strava odebírána alternativně z kuchyně MŠ Evaldova Šumperk, vedoucí je paní Jitka Jackuláková a hlavní kuchařka paní Marie Navrátilová. 

Kontakt:  583 214 902, 773 556 983

Obě zařízení školního stravování patří pod jeden právní subjekt a to MŠ SLUNÍČKO, Evaldova 25, Šumperk.  Ředitelkou je paní Jarmila Palová, hlavní účetní paní Urbanová.

Kontakt: 583 214 570,   ms-slunicko@centrum.cz

Jídelníček je zpracováván vždy do pátku předchozího týdne a jsou v něm zohledněna všechna pravidla zdravé výživy pro děti předškolního věku.

Od prosince 2014 platí pro veřejné stravování povinnost zveřejňovat rizikové alergeny, které může strava obsahovat a proto máme zpracovaný seznam alergenů podle směrnice 1169/2011 EU:

tABULKA

Zasadily jsme se o doplnění stravy o čerstvou zeleninu a ovoce, kterou si děti volí z více druhů.

Děti nejsou nuceny do jídla, jsou respektovány jejich stravovací návyky z domova (podle inoformací od rodičů), děti mají možnost rozhodovat o velikosti své porce a mohou odmítnout pomazánku.

Podařilo se nastavit pitný režim,  děti mají ve třídě svůj vlastní porcelánový hrníček a mohou volit mezi čajem (šťávou) a čistou pitnou vodou a samy si čerpají nápoj z termosu. I ty nejmenší se tak učí odhadovat požadované množství - ale sledujeme a dohlížíme na to, aby děti skutečně za den vypily dostatečnou dávku tekutin. Pro dodržování pitného režimu na zahradě děti potřebují malý vlastní plastový kelímek (bez ouška), který si nemohou s nikým zaměnit.

 

Platby stravného:

 Vzhledem ke zdražování základních potravin na trhu se i do společného školního stravování promítly nové ceny a tak od 1.9. 2012 budeme všichni za stravu platit více:

   přesnídávka = 8,- Kč

   oběd           = 18,- Kč   / děti 7leté = 22,-Kč

   svačina       = 7,- Kč

  celkem děti 6leté 33,-Kč  a děti 7leté 37,- Kč

Platbu věcných nákladů na svá bedra vzal obecní úřad a přispívá denně  9,- Kč z celkové částky.

 

ÚHRADA STRAVNÉHO DĚTÍ a odhlašování: 

Platba probíhá inkasním způsobem z účtu zákonného zástupce dítěte.

V případě platby hotově (ve vyjímečných případech) je nutno platit zálohově vždy nejpozději k poslednímu dni předchozího měsíce buď přímo u p. Náplavové v  kanceláři kuchyně ŠJ Vrchlického 19 v pracovní dny v době od 6:30 do 15:00 hodin nebo u p. J. Urbanové, účetní MŠ Sluníčko - Evaldova  25 a to v pracovní dny v době od 7:30 do 15:00 hodin. Je třeba nás v MŠ Králec o této hotovostní platbě informovat, aby nevznila nedorozumění ! ! !

V nejnutnějším případě je možné platit hotově v MŠ Králec                     

Upozorňujeme, že v případě nezaplacení a prodlévání s platbou je toto důvodem k vyloučení dítěte z předškolního stravování a každé dítě docházející do MŠ se společným stravováním je povinno stravu odebírat buď celodenně nebo částečně!

 

Odhlašování:

Dětem je možné v MŠ Králec odhlásit stravu 1 den předem do 7:00 ráno, protože v 7:10 odjíždí písemné hlášení stravy na další den z MŠ. Pokud potřebu odhlásit stravu zjistíte později, tak si ji sami odhlašujte na tel. čísle do stravovny MŠ Vrchlického, u p. Náplavové (tel.: 583 214 902 a je to možné až do 14:00 hodin předchozího dne) a nás pak jen informujte o skutečnosti, že jste stravu odhlásili - kvůli evidenci odbrané stravy a statistickým výkazům, které musíme ze zákona odevzdávat na český statistický úřad a ministerstvo školství. 

Za odhlášení stravy dítěte je u nás považován i zápis do odhlašovacího sešitu na okně šatny dětí - nemusíte tudíž hlásit ústně učitelce ve třídě.   Sešit je kontrolován vždy u dopolední svačinky dětí p. Valentovou.                                           Děkujeme za pochopení            Lok