Obsah

Těšíme se do školy

Tento projekt se v naší školce realizuje ve spolupráci se ZŠ a MŠ Dolní Studénky už čtvrtým rokem. Jde o to, že děti v posledním ročníku předškolního vzdělávání dojíždějí jednou za dva týdny do školy v Dolních Studénkách a společně s dětmi z MŠ Dolní Studénky se učí pracovat a spolupracovat v jiném, specifičtějším prostředí. Letos máme novinku, každou schůzku vede jiný pedagog.

První vedla osvědčená paní učitelka Bc. Alena Cislická a tu děti dobře znají z minulých roků. A pak už se budeme postupně střídat všichni, kteří v naší obci s dětmi pracujeme: paní učitelka Bc. Olga Nevrlá povede dopolední "vyučování" ve středu 18.11. s podzimní tématikou. Vánoční tématika připadla na paní Lokajíčkovu a to ve středu 2.12.  Od nového roku se zapojí i paní učitelka Ivana Janková a další se pak domluvíme před koncem pololetí.

Co to dětem přinese? Především nové zkušenosti: poznají jiné prostředí, odlišnější styl pedagogického vedení a hlavně se poznají s ostatními dětmi z druhé MŠ a ze ZŠ. Uvědomí si, že život ve škole má trochu jiný styl a zákonitosti - poznají nové pedagogy. A protože je letos ve školce v Dolních Studénkách v tomto ročníku i nevidomý Daneček, tak mají děti jedinečnou příležitost poznat blíže svět a život po jeho boku.

Nemluvě o tom, že jiné prostředí v nich evokuje pocit důležitosti a hlavně odpovědnosti, c ož je pro nástup do základního vzdělávání dost důležité.

Přejme dětem ty nejlepší zážitky a hodně úspěchů a nezapomeňte: můžete se s námi domluvit a přijet se na naši práci a na úspěchy dětí podívat, jste všichni zváni!