Obsah

Plavecký výcvik

Jako každý školní rok, tak i letos se naše děti těší na květen kvůli tomu, že jezdíme "plavat". Jde o to, že se děti seznamují s prostředím na bazéně a s pravidly bezpečného pohybu v areálu kolem bazénů a také s pohybovými možnostmi, které jim pobyt ve vodě nabízí. V neposlední řadě se také učí poslechnout příkazy cizího dospělého - instruktora a také respektovat jinou autoritu, než je učitelka mateřské školy.

Takže děti se nám zdokonalují nejen po tělesné stránce, ale také po stránce psychické a to je hodně důležitý aspekt výchovy pro budoucí úspěšnost... a nejen ve škole, ale ve všech oblastech běžného života.

Máme za sebou pár prvních pobytů a s radostí si potvrzujeme, že naše děti patří k těm ukázněným a že jsou schopny spolupracovat i v tak náročném prostředí, jako je bazén. To je dobře.

Podívejte se na fotografie, které nám pořizuje paní učitelka Olinka a ta děti doprovází pravidelně a ráda a ještě stihne dokumentovat plavecké úspěchy a pokroky dětí. Za to jí patří veliký dík!