Obsah

B R U S L E N Í

   I v letošním školním roce čeká na děti z naší mateřské školy spousta aktivit. Jednou z nich je "Školička bruslení" na zimním stadionu v Šumperku, které se pravidelně a rádi účastníme. Bruslení se mohou účastnit všechny děti od věku čtyř let. Letos jezdí 9 dětí - Zuzanka, Eliška M., Anetka, Dominik, Daneček, Barunka, Pavlínka, Nelinka a Eliška N. Poprvé děti na led vyjedou 8. října a naposledy 3. prosince, kdy na všechny čeká karnevalové řádění, na které srdečně zveme i rodiče.  

   Cílem "Školičky bruslení" je seznámení dětí se základy této pohybové aktivity, postupné osvojení si a zdokonalování bruslařských dovedností. Děti se podle své bruslařské úrovně učí, jak správně pracovat s rovnováhou, stát a jezdit na bruslích, zatáčet a zastavit. Výuka probíhá formou hry, pod vedením zkušených trenérů, kteří využívají vhodné didaktické pomůcky. Celou dobu výuky je na ledě přítomna i paní učitelka ze školky. Děti tak lépe zvládnou pro mnohé nové prostředí. A také se snaží, aby byl celý kurz pro děti především zábavou.    

NevrOl

 

Stránka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Stránka