Obsah

Naši nejmenší v mateřské škole Králec

             V uplynulých dvou letech nám ze školky odešla velká většina starších dětí do první třídy a ve školce se uvolnila místa pro nové, malé děti. Změnila se struktura skupiny ve třídě a převládají malé děti ve ve věku 2,5 roku – 4 roky. Programy musíme volit jednodušší a těm nejstarším v přípravě na ZŠ dáváme náročnější práci spíše individuálně a využíváme čas na nespací aktivity v ložnici, když malí spinkají. A naopak, když nám to organizace dne dovolí, můžeme skupinu maličkých oddělit a zaměstnat je zvlášť v relaxační  místnosti hrou s dětskými hudebními nástroji a podobnými činnostmi, přiměřeně jejich věku, zkušenostem a dovednostem.

               Moc rádi už dnes můžeme konstatovat, jak jsou ti malí stateční – samozřejmě někdo více, jiný méně - ale podařilo se poměrně úspěšně od začátku roku překonat adaptační potíže.

Vědí, kde se podává jídlo a jak se u stolu chovat, poznávají postupně všechna naše pravidla bezpečného společného soužití  a všechny starší kamarády už umí požádat o pomoc nebo aspoň radu, jak vyřešit problém se kterým si neví rady. A to není jednoduché, věřit také někomu jinému, naž mamince – to opravdu vyžaduje velkou dávku statečnosti!

               Samostatnost v sebeobsluze – to je jiná věc! Při příchodu dítěte do kolektivu ve školce předpokládáme, že budou děti z domu připraveny – samozřejmostí je, že se samo nakrmí lžičkou, obleče se a my jen doupravujeme a pozapínáme a že si samo uvědomí své hygienické potřeby a nebude čekat, až ho vyzveme …. To je často kámen úrazu, protože maminky tuhle oblast výchovy dítěte doma podcení a v mateřské škole pak místo vzdělávání ztrácíme čas s „hlídáním“ potřeb nejmenších dětí a to je velká škoda. Ale i to se už jakž takž podařilo překonat a konečně máme čas se věnovat tomu, k čemu MŠ má skloužit – vzdělávání.

                A tak dnes už můžete vidět naše „malíčky,“ jak si hrají a samostatně si také uklízejí, zapojují se mezi nás, když tančíme, zpíváme, cvičíme a zkoušíme pokusy a experimenty – i ti malincí jsou zvědaví a ledsčeho si všimnou! Život ve třídě školky je pestrý,  každý den nám přináší nové zkušenosti a poznání a všechny děti mají společnou jednu důležitou vlastnost: zvídavost, která je žene dopředu. Rádi se dovídají zajímavosti, s velkou chutí něco pozorují a ještě raději nad vším novým přemýšlejí – jejich logika je jednoduchá, přímočará a mnohdy nás překvapí.

                   Už byl nejvyšší čas : zápis pro následující školní rok proběhl a připravujeme se na další „malíčky“- a od září počítáme s tím, že tihle už zkušení, nám budou pomáhat a stanou se příkladem pro nováčky. Už dnes to někteří zkouší a s velkou chutí oblékají ty méně samostatné vrstevníky... Máme je za to rádi.

 

                                                                       Za všechny z MŠ Králec J. Lokajíčková

Stránka

Kubíček s Nikolkou

Kubíček s Nikolkou

Kubíčkové, Nikolka s Elinkou

Kubíčkové, Nikolka s Elinkou

Filípek

Filípek

Kristýnka

Kristýnka

Vojtíšek

Vojtíšek

Honzík

Honzík

Elinka

Elinka

Kubíček

Kubíček

Kubíček

Kubíček

Kubíček

Kubíček

Elinka

Elinka

Kristýnka

Kristýnka


Stránka