Navigace

Obsah

Aktivity v mateřské škole Králec

        Školní rok se přehoupnul do druhé poloviny a jaro nastartovalo rychlejší tempo: naše děti ve školce v Králci už jsou o hodně zkušenější a chytřejší díky pestrému společnému životu, který jim s paní učitelkou Olinkou Nevrlou a naší Jiřinkou Valentovou připravujeme. Nejen v dopoledních programech ve třídě, ale i mimo školku: jezdili jsme do solné jeskyně, děti absolvovaly bruslení a lyžařský výcvik a ty nejstarší se jezdily připravovat na školní docházku do školy v Dolních Studénkách spolu s kamarády z dolnostudénské školky. Neminul nás ani tradiční společný lyžařský výcvik v Hraběšicích a teď se těšíme na společné plavání.

         Samozřejmě se odpovědně připravujeme na všechna veřejná vystoupení a to už máme za sebou úspěšný hasičský dětský maškarní karneval. Připravujeme se na setkání seniorů, na Čarodějnice a i na zahradní slavnost Sokola. Těšíme se na vítání občánků a myslíme i na festival Hudba bez hranic. Připravují se všechny děti bez rozdílu věku, pokud mají zájem. A nezapomínáme ani na kulturu: úspěšná účast na předvánoční výstavě v Knihovně Dolní Studénky na téma „Vločky“ a nyní se účastníme na jarní téma „Květiny.“ Mimo to naše děti navštívily knihovnu v Šumperku a tamtéž i výstavu v Muzeu. Snažíme se děti seznamovat se životem v celé jeho pestrosti a v celém širokém záběru: každou činnost prožíváme s dětmi a odnášíme si spoustu poznatků.

         Po celý rok dětem připravujeme zajímavé a oblíbené aktivity v rámci dopoledního programu ve třídě tak, aby našly poučení a obohatily své zkušenosti. Dovednosti rozvíjíme při výtvarných činnostech a ve velké míře venku, při pobytu v přírodě. Naštěstí máme les po ruce a můžeme se vydávat i ke korytu Desné a na rybníky Třemešek. Tam se nabízí spousta poznatků z oblasti přírody. Tělesnou schránku utužujeme jak na školní zahradě, tak na hřišti, kde zdoláváme všechny průlezky a doplňujeme to prvky dopravy. „Školáci“ mají samozřejmě náročnější úkoly a ještě s nimi pracujeme „Metodou dobrého startu“, která jim pomáhá vnímat rytmus českého jazyka a pracovat s pohybem těla ve spojení se známými písničkami. Písničky mají děti hodně rády, často vyžadují doprovod klavíru a nejraději si ještě přidají dětské hudební nástroje. A když mají chuť, zatancují si – ale nejraději mají čtení příběhů od paní učitelky Olinky. To se dokážou uklidnit, zaposlouchají se a nakonec nad příběhem přemýšlejí a filozofují ….

         V průběhu celého školního roku s dětmí v rámci Školního vzdělávacího programu „Se zvířátky poznáváme svět“ děti seznamujeme s prostředím doma  v rodinách, s jejich začleněním ve školce a s důležitými zásadami zdravého způsobu života. Zvířátka nám představí naši přírodu i zvířecí svět z exotických krajů a nezapomínáme ani na naše domácí mazlíčky a zvířata užitková, domácí. Poznáváme nejznámější rostliny, plodiny z našich polí a také exotickou zeleninu a ovoce. Zajímají nás sporty, veškeré výtvarné činnosti a samozřejmě nejraději si hrajeme.

           Hra dětem pomáhá zhmotnit své představy, začlenit se do malé skupinky a zase z ní přiměřeným způsobem odejít a učí se respektovat jiné děti a jejich svět. Vytváří prostředí pro zdravé vztahy a hlavně umožňuje dětem získávat nové návyky, dovednosti a zkušenosti – třeba i zprostředkovaně a skupina dětí různého věku je veliká výhoda.

 

                                                                        Za všechny z MŠ Králec J.Lokajíčková

Stránka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Stránka