Navigace

Obsah

Akce ve školce:

Jde o činnosti, které se konají v rámci provozu MŠ a na půdě MŠ. Prolínají náš život s dětmi, obohacují nás nejen o poznatky, ale hlavně o zážitky - a to si děti nejvíce pamatují. . .

Snažíme se vést děti k pestrému životu, k nápaditosti v zábavě a podnikavosti - předcházíme nudě, zahálce a negativním pocitům a náladám. Zajímavá náplň činností je nejlepší prevencí patologických jevů a do budoucna slibuje rozumný a reálný přístup k vlastnímu životu.

V poslední době se v mateřských školách velkou měrou hledá uplatnění polytechnické výchovy - jde v podstatě o výchovu a získávání zkušeností v oblasti pracovních činností dětí - samozřejmě na přiměřené úrovni a s přiměřenou náročností s ohledem na věk dětí.

Zajímavé bylo pro děti vysazování nových sazenic zahradních ostružin - OSTRUŽINY 

Podzimní téma jsme zakončili úspěšnou výrobou ovocného dortu - viz nabídka OVOCNÝ DORTÍK

Další zajímavou příležitostí byl svátek sv. Martina - děti si upekly svatomartinské rohlíčky - viz příspěvek PEČENÍ

Hodně zábavné bylo setkání s pirátem OTTÍKEM,  který nás navštívil při příležitosti vyšetření tupozrakosti u dětí - viz OTTLENS

Samozřejmě, že jsme nevynechali ani tradiční sváte Mikuláše - nadílka byla bohatá a společná s kamarády z MŠ D. Studénky.

O pár dnů později se konala dopolední vánoční nadílka - Přišel k nám Ježíšek 

POBYTY VENKU - to se můžete podívat, jak děti užívají pohyb na čerstvém vzduchu

BRIGÁDA NA PŮDĚ - svolali jsme hned v lednu brigádu rodičů na půdu MŠ

NAŠI NEJMENŠÍ - to je fotodokumentace zajímavých okamžiků s našimi nejmenšími

AKTIVITY DĚTÍ VE ŠKOLCE - o tom, jak si zpestřujeme život ve školce v dopoledních programech