Obsah

Předplavecký výcvik

   Od května se děti z naší mateřské školy zúčastňují předplaveckého výcviku na šumperském bazénu.

   Hlavním cílem výuky plavání dětí předškolního věku je seznámit je s prostředím bazénu, s vodou, odbourat obavy a strach, naučit je používat správné hygienické návyky, seznámit je s pravidly bezpečnosti. Předplavecký výcvik dětem ukáže a naučí je,jak splývat, dýchat do vody a správně se pohybovat ve vodě, která klade odpor. Výcvik s dětmi předškolního věku probíhá vždy formou hry. Hra je dětem předkládána takovým způsobem, že zpravidla i děti, které mají nejprve z vody strach, přestávají po zapojení do hry vodu vnímat jako negativní faktor.

   Plavání je vynikajícím tělovýchovným prostředkem, který příznivě ovlivňuje tělesný vývoj a zdravotní stav dětí. Správně vedený pohyb dětí ve vodě je spojen s otužováním, ovlivňuje příznivě oběhový systém, zlepšuje činnost dýchacího aparátu a koriguje i vznikající vady v držení těla. Předplavecký výcvik dětí, je především seznámení dětí s vodou a s pohybem ve vodě a připravení dětí k plaveckému výcviku.

   Proto se s dětmi každoročně účastníme předplavecké výuky a jsme rády, když vidíme jejich nadšení a spokojený úsměv na tváři.

NevrOl

Stránka

Čekání na začátek.

Čekání na začátek.

Šikulky na velkém bazénu.

Šikulky na velkém bazénu.

a šikulky na malém bazénu.

a šikulky na malém bazénu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Stránka