Navigace

Obsah

Návštěva knihovny v Šumperku.

   V únoru se děti vypravily do Šumperka, kde navštívily městskou knihovnu. Paní knihovnice dětem připravila spoustu zajímavých knih a příběhů. Děti plnily různé úkoly, ale nejvíce je zaujala kniha, ke které si příběh vymýšlely samy. Jejich nápady, ale i zápletky byly vskutku originální a zábavné. Čas prožitý nad knihou a čtení dětem považujeme za velmi důležité. Děti se učí porozumět slyšenému (zachytit hlavní myšlenku příběhu, sledovat děj, zopakovat jej ve správných větách). Hodnotit svoje zážitky (říci co bylo zajímavé, co je zaujalo). Pravidelné čtení je tou nejlepší investicí do úspěšné budoucnosti dítěte. Má obrovský význam pro rozvoj jejich emocionálního zdraví, předčítání rozvíjí paměť a představivost, učí myšlení.

Věříme, že se děti pobavily stejně dobře jako my a knihovna bude pro děti a jejich rodiče místem, kam se budou rádi vracet.

NevrOl

Stránka

  • 1

 

 

 

 

 


Stránka

  • 1