Navigace

Obsah

LYŽAŘSKÝ VÝCVIK

Jako vždy se konal v Hraběšicích společně se ZŠ a MŠ Dolní Studénky - a počasí nám vyšlo naprosto super luxusně!  První den se děti všelijak plácaly na sněhu a vypadalo to docela beznadějně... Ale druhý den se stal zázrak a najednou bylo vidět, že se dař a dětem se chce něco naučit a vypadalo to úplně jinak, než v pondělí.

  Význam lyžařského výcviku v předškolním věku je pro mnohé diskutabilní a mohou ho ocenit především jak rodiče, kteří sami aktivně lyžují, tak rodiče, kteří nejsou aktivními lyžaři, ale chtějí svému potomkovi dopřát základy pro tento zimní sport. Je zcela nesporné, že působení zkušených lyžařských instruktorů většinou zanechá v dítěti hlubší stopu, než jakákoliv snaha rodičů a také výukový program ve společnosti vrstevníků často vede děti k většímu sebeovládání a výraznější snaze něco dokázat, než by tomu bylo pouze v přítomnosti maminky nebo tatínka.

Výcvik probíhá za neustálé přítomnosti dětem známého školního pedagoga a dítě se na něj může kdykoliv obrátit se svým požadavkem, přáním a potřebou. Také při přípravě na samotný výcvik je dětem jejich pedagog k dispozici a právě tak i při ukončení každé lekce. Tento fakt dodává dětem jistotu a pocit bezpečí po celou dobu lekce lyžařského výcviku.

  Bezpečnost na svahu a ve výcvikovém prostoru je záležitostí instruktorů a vedoucího lyžařské školy. Základem lyžařských dovedností tak nejsou jen pohybové dovednosti, ale také i prvky pasivní a aktivní bezpečné jízdy v terénu. Vycházejí z bezpečnostního desatera Mezinárodní lyžařské federace a děti se je učí nenásilnou formou přímo při výuce jízdy se svým instruktorem. Především jde o používání ochranných prvků lyžařské výbavy a potom o respektování prostorových podmínek jízdy a dodržování základů pravidel provozu na svahu. Děti jsou vedeny k tomu, aby dodržovaly bezpečný odstup od ostatních účastníků lyžování a dodržovaly stopu, kterou je vede instruktor. Samozřejmě že se na volnou jízdu svahem nepustí dříve, než zvládnou bezpečnou chůzi v lyžích vpřed po vrstevnici i vzhůru do svahu a bezpodmínečně musí umět zastavit plužením. Bez těchto základních dovedností je instruktor nepřevede do družstvafyzicky zdatnějších a nepustí je na dětský vlek, tzv. „rampouchy.“ Tam se děti naučí základním dovednostem v používání vleku jako je nastupování a vystupování a pak už to děti zkoušejí pomalu na mírnějším svahu, v menší skupince za instruktorem. V této chvíli se děti učí zvládat rychlost své jízdy a dovednost kdykoliv bezpečně zastavit a opět se plynule rozjet. Předjíždět je zakázáno a tak dětem nezbývá nic jiného, než se instruktorovi přizpůsobit a dodržovat jeho pokyny, které se týkají především umění přenášet střídavě váhu z jedné nohy na druhou a tak se pěstuje dovednost zatáčet do obloučků na pravou i levou stranu. Aby to měly děti snadnější, tak nepoužívají lyžařské hole. Odváděly by pozornost dětí a mnohdy i nebezpečně překážely, ale děti se bez nich hravě obejdou a poradí si pohybem paží ve volnosti.

  Když děti zvládnou tyto základní pilíře lyžařského umění, otevírá se jim cesta k velkému vleku. Je to k neuvěření, když za pět dnů na svahu děti dokáží z úplně „nepolíbených“ lyžařů vyrůst v lyžaře více či méně zdatné, ale hlavně statečné. Lyžařský výcvik není jen o fyzických zkušenostech a dovednostech, ale také o té psychické stránce a věřte, že není jednoduché z některých dětí vykřesat odvahu a statečnost k překonání zasněženého svahu a mnohým dětem to dá hodně přemáhání… A to je také jedna z velmi důležitých kompetencí pro budoucí život  našich dětí – i když se mi vůbec nechce, tak se do toho pustím a překonám sebe i všechna úskalí a nakonec to se zdviženou hlavou úspěšně dokončím!               Lok

Stránka

Rozcvička

Rozcvička

 

 

 

Kontrola lyží.

Kontrola lyží.

a poslední úpravy.

a poslední úpravy.

A jde se na to!

A jde se na to!

Dneska nahoru ještě pěkně šlapeme.

Dneska nahoru ještě pěkně šlapeme.

 

Instrukce

Instrukce

a jedeme.

a jedeme.

Ivanka.

Ivanka.


Stránka