Obsah

Dopolední i odpolední hrání a tvoření

   Každý den ráno před přesnídávkou a po odpolední svačince mají naše děti prostor k volným hrám podle svých zájmů a přání. Některé děti si hrají samy nebo jen v maličkých skupinkách, většina však volí větší skupiny a tam si zdokonalují prosociální dovednosti - jak se domluvit na řešení společného úkolu nebo problému, jak se dohodnou o užívání společných hraček ...

    Je toho moc, co si děti v těchto chvílích zdokonalují a navzájem se menší učí od starších a naopak ty starší děti se učí ohleduplnosti a trpělivosti s těmi menšími a my učitelky je při tom pozorujeme, snažíme se do jejich aktivit nezasahovat - ale když je třeba, tak děti usměrníme, případně poradíme, jak problémovou situaci vyřešit ke spokojenosti všech a v rámci pravidel slušného chování - děti se i tehdy učí společenskému jednání a jsou vedeny k dodržování společných a závazných pravidel bezpečného soužití ve školce.

    Vznikají nejrůznější situace -  někdy úsměvné, jindy trochu dramatické - ale jsou to ty nejzajímavější okamžiky pro nás všechny. Je dobře, když se podaří skvělá atmosféra a děti se cítí navzájem bezpečně a cítí k nám důvěru, chovají se otevřeně, bezprostředně a jsou upřímné. V těchto chvílích nám děti svým chováním vypovídají o sobě, svých přáních - ale i zkušenostech a zažitých stereotypech z domova.

   Každý den je to jinak - někdy jsou hry hlučné a divočejší, jindy vládne poklid a pohoda. Občas ani děti nechtějí hry - stočí se do malé skupinky někde v koutku a tiše si špitají nad knížkami nebo jen tak a často za námi přijdou se svěřit a novými zážitky nebo přáním. Někdo chce pochovat na kolenou - jinému ke spokojenosti stačí pohlazení, poškrabkání na zádíčkách a jinému dítěti stačí jen naše blízkost a odtud může jen pozorovat život ve třídě....

                                                                                                                                            Lok

Stránka

  • 1

Hrajeme si na princezny

Hrajeme si na princezny

Děti hrají divadlo

Děti hrají divadlo

Mám co dělat!

Mám co dělat!

Jedeméééééé

Jedeméééééé

Co to bude?

Co to bude?

Najdeme ten správný vršek?

Najdeme ten správný vršek?

Zkus to takhle

Zkus to takhle

To koukáte !?

To koukáte !?

Klíííídek

Klíííídek

Tak co s tím je???

Tak co s tím je???

Co tam je?

Co tam je?


Stránka

  • 1