Obsah

Těšíme se do školy

   I letošní školní rok jezdí naše nejstarší děti pravidelně do ZŠ Dolní Studénky, aby se odpovědně a dokonale připravily na docházku do základní školy. Letošní novinkou je nový TVP, který je zpracován paní učitelkou Alenkou Cislickou do podoby putování se skřítkem Pěšinkou.

    Další novinkou je ukázková hodina pro rodiče dětí - aby se přesvědčili, že škola v Dolních Studénkách se vyvíjí a modernizuje a že v ničem nezaostává za velkými městskými školami a že přesto, že je maličká, tak také nabízí zajímavé aktivity a děti si vzdělávání užívají hravou formou a s  velkým potěšením.                                                                                         Lok