Obsah

Setkání seniorů

Každý rok se naši senioři pravidelně setkávají některou jarní neděli, zpravidla v dubnu a děti ze školy a školek jim přicházejí předvést svoji dětskou šikovnost. Letos si troufli na opravdu těžkou klasiku: přednášely veršované pohádky Františka Hrubína. Měli jsme v předškolní přípravě 12 dětí a byly velmi šikovné - tak jsem si vyzkoušeli, jak jim to půjde na veřejnosti. Zvládly naprosto bravurně jak Palečka, tak Malou pohádku o řepě. Ještě si to zpestřily motorickými pohyby paží a celé ruky, aby ukázaly, že se dá při recitaci zapojit celé tělo.

Velký potlesk jim byl hezkou odměnou a senioři si mohli uvědomit, že dnešní výchova v moderním pojetí nezavrhuje osvědčenou klasiku, ale využívá ji v plné míře.

Já bych ráda poděkovala rodičům, kteří mi "zapůjčili" své dítě na vystoupení za podporu.  Lok

Stránka

  • 1

Soustředění před vystoupením

Soustředění před vystoupením

Paleček má hodně práce

Paleček má hodně práce

Vejce puklo

Vejce puklo

Rozloučení nakonec

Rozloučení nakonec


Stránka

  • 1