Obsah

PŘEDPLAVECKÝ VÝCVIK

Ve čtvrtek 2. května 2013 jsme zahájili první lekci předplaveckého výcviku - průpravy. Děti jej absolvují v bazénu v Šumperku pod dohledem pedagogů školy a pod vedením kvalifikovaných plaveckých instruktorek. Jsou rozděleny do skupin podle svých schopností a zkušeností s vodou.

Hlavním úkolem této průpravy je vypěstovat v dětech kladný vztah k pohybu ve vodě spolu se zvyšováním otužilosti, posilováním kosterního svalstva a zvyšováním dechové kapacity. V průběhu všech lekcí se děti zbavují strachu z vody a postupně a nenásilně jsou zvyšovány nároky na jejich pohyb. Je uplatňována zásada individuálního přístupu k dětem a děti, které mají větší strach, postupují pomaleji a dostávají jednodušší úkoly.

Jsou zařazovány hry s vodou a v mělké vodě i s potápěcími hračkami, průpravné hry pro dýchání, ponořování hlavy a potápění, pokládání těla na vodu. V závislosti na individuálních schopnostech zkouší skoky do bazénu z okraje ze dřepu i stoje, základy plaveckých způsobů (kraulování, prsa, znak) a splývání s i bez dopomoci. Děti využívají plavecké a nadlehčovací pomůcky a také se chodí ohřívat do "ohřívárny."

Poslední lekce je pro rodiče, aby se děti předvedly, co se naučily a také má slavnostní charakter, protože se mezi děti přijde ze svého mokrého království podívat i vodník a dětem předá za statečnost a šikovnost "mokré vysvědčení."

Tak se také podívejte, jak se nám to daří...

Stránka

  • 1

Začátek

Začátek

Ke kraji!

Ke kraji!

Vodní mumraj

Vodní mumraj

Individuál...

Individuál...

Hrátky s proudem

Hrátky s proudem

Už s úsměvem ...

Už s úsměvem ...

Vodní most

Vodní most

Potápěč

Potápěč

Sluníčko

Sluníčko

Kuk! právě se vynořil...

Kuk! právě se vynořil...

Vláček na mostě

Vláček na mostě

Usilovně k cíli

Usilovně k cíli


Stránka

  • 1