Obsah

INDIÁNSKÉ ODPOLEDNE V NAŠÍ ŠKOLCE

Ve čtvrtek 24.6. jsme se všichni i  rodinnými příslušníky sešli na naší školní zahradě, abychom při malé slavnosti vyřadili "školáky" - tedy děti, které končí svoji předškolní kariéru a chystají se po prázdninách do opravdové velké školy. Celá slavnost se nesla v duchu indiánských tradic a tak jsme se na ni pečlivě připravovali už celý týden. Všechna indiánčata se nejdříve snažila splnit úkoly na stanovištích, které hlídaly maminky a pak už "školáci" mohli být pod velkým totemem indiánskou náčelnicí pasováni na velké indiány, aby mohli mezi školáky. Splnili totiž všechny úkoly dobře, do své vlastnoručně vyrobené čelenky získali všech devět orlích per za každý úkol a tak se mohl chystat velký táborák. Také byli náležitě pomalováni a museli zakopat válečnou sekeru a dostali na rozloučenou hezkou knížku.

Na velkém ohništi si pak s maminkou upekli špekáček a pomalu jsme se sloučili - ale ne všichni, protože ty nejstatečnější a nejstarší děti mohly opět prokázat svoji samostanost a přespat s námi ve školce do rána. Bylo to milé, napínavé a vše dobře dopadlo: nikdo neplakal dlouho, jen na chvilku si někteří pofňukali a pak už neměli čas na stýskání, protože je čekaly napínavé příběhy a povídání ....                                                                      Lok        

Stránka

Hmm,přemýšlím

Hmm,přemýšlím

Malé indiánky

Malé indiánky

Ulovila jsem ducha!

Ulovila jsem ducha!

Chlubíme se peřím!

Chlubíme se peřím!

Splnili jsme úkoly

Splnili jsme úkoly

Pochvala soutěžícím

Pochvala soutěžícím

Kdo nás letos opouští

Kdo nás letos opouští

Ať se máš dobře v druhé školce

Ať se máš dobře v druhé školce

To jsou naši předškoláci

To jsou naši předškoláci

Jiřinka předává knížky

Jiřinka předává knížky

Spokojené předškolačky

Spokojené předškolačky

Opíkáme špekáčky

Opíkáme špekáčky


Stránka