Obsah

 NAŠE SPOLEČNÉ VYCHÁZKY DO OKOLÍ ŠKOLKY

Stalo se zvykem, že naše děti docházejí za více či méně vzdálenými zážitky do okolí mateřské školy.

Knihovna - to jsme se vydali na vlastní výstavku do místní knihovny...

Jarní vycházka - ke koním k Lokajíčkům - jak se mají koně zjara ...

Lanové hřiště Na komíně - jak se nám dařilo na hřišti ve městě ...                                   Lok