Navigace

Obsah

Konec školního roku v Králci

 

Školní rok 2011/2012 končí a ve školce Králec můžeme s potěšením konstatovat, že byl rušný a neměli jsme čas na nudu. Však se nám také podařilo realizovat tolik zajímavých akcí, při kterých se děti poučily a získaly spoustu nových dovedností a nebo si je aspoň prohloubily, aby byly lépe připravené na základní školu.

Pokračoval projekt Barevná roční období, který dětem přibližuje změny přicházející se změnou ročního období a také projekt Slunečnice a ten zase dětem předvede, jak skvělá plodina je slunečnice a co vše pro přírodu a živočichy může znamenat po celý rok. Také se dobře rozvíjela dopravní výchova ve spolupráci  s dopravním oddělením Policie ČR v Šumperku. Naše MŠ se zapojila do projektu OTTLENS, zaměřeného na včasnou diagnostiku očních vad u dětí v předškolním věku.

Ale nejen poznávání rozvíjíme, věnujeme se i sportovním aktivitám – naše děti absolvovaly v průběhu roku několik cyklů pohybových kurzů - lyžařských dovedností na Přemyslově, předplavecký v šumperském bazénu a také na zimním stadionu bruslení. Významnou měrou se o naše zdraví zasloužily i dopolední pobyty v Solné jeskyni a v neposlední řadě i pravidelný každoroční týden Sportovních her MŠ. K dobré fyzické kondici přispívají i celkem pravidelné vycházky s delší trasou – buď na celé dopoledne do lesa, nebo přes celou vesnici. Byli jsme také u rybníků na Třemešku a v závěru roku jsme si společně s MŠ D. Studénky uspořádali fotbalový turnaj.

Na veřejnosti jsme se prezentovali svým vystoupením v rolích kominíčků hned v lednu na Maškarním karnevalu SDH a pak také v dubnu na tradičním Reji čarodějnic a to v maskách malých duchů a příšerek. Na Zahradním posezení Sokola D. Studénky a festivalu Hudba bez hranic jste nás mohli vidět s působivým vystoupením s deštníky a kdo se přišel podívat na vítání občánků na podzim 2011, mohl vidět, že i naše děti umí hezky vystupovat na slavnostním přivítání nejmenších spoluobčánků.

Samozřejmě, že děti z naší MŠ jezdily průběžně do Šumperka na pohádková představení – byly tam 8x! a také jednou pohádka přijela za námi až do školky. Společně se ZŠ a MŠ D. Studénky se nám podařilo zúčastnit se výstavy v místní knihovně a pak také adventního programu v Náměšti na Hané. Nejvíce se nám ale povedla společná drakiáda v říjnu, na kterou jsme si pozvali i hudební skupinu a je škoda, že rodin s dětmi nepřišlo více – OÚ D.Studénky nám totiž přispěl sponzorstvím na občerstvení a tímto děkujeme. Vyvrcholením spolupráce se ZŠ byl společný výlet do ZOO Zlín – Lešná a chceme poděkovat panu Ing. R. Sršňovi za sponzorství dopravy. Také se nám podařilo splnit přání rodičů a společně s nimi jsme se vydali na pohádku až na hrad Helfštýn. Pro rodiče jsme připravili i dvě společná tvořivá odpoledne „Adventní hvězdičkování“ a jarní „Kytičkování“. Poslední společnou akcí s rodinami dětí bylo Indiánské rozloučení se školáky a zároveň jsme tím i přivítali léto, jež nám přináší prázdniny a dny volna.

Mateřská škola Králec  bude v provozu od 13. srpna a všichni Vám přejeme hezké a příjemné léto a děkujeme za spolupráci a podporu při všech našich aktivitách. Nezapomeňte, že průběžně sbíráme papír, vršky od PET lahví, elektroodpad a upotřebený jedlý olej z kuchyní – to je cesta, jak vylepšit rozpočet školy a přispět ke zdravému životním prostředí – i k tomu vedeme děti.

                                                   Za všechny z MŠ Králec:  J. Lokajíčková, řed.mš