Obsah

Draci nad Králcem

Někteří z Vás možná ve středu 10. října v podvečer zaregistrovali, že se v Králci dělo něco neobvyklého. To podzimní vítr probouzel k životu draky a děti za školy a školky v Dolních Studénkách společně s dětmi z mateřské školy v Králci jim při tom pomáhaly.

Sešli jsme se všichni na dvoře školky Králec a na uvítanou si děti na přilehlém víceúčelovém hřišti plnily různé úkoly, které prokazovaly jejich zdatnost, obratnost a odvahu. Bylo nás tolik, že se zpočátku na stanovištích s úkoly tvořily zástupy nedočkavců – ale naštěstí byly děti moc šikovné a fronty brzy zmizely a všichni se rozptýlili po celém hřišti. Po splnění úkolů děti dostaly pitíčko a vydaly se v doprovodu svých rodin na blízkou louku pod kopcem, aby vypustily své draky. Našli se dokonce zruční tatínci, kteří byli schopni prezentovat své dílo a pouštěli vlastnoručně vyrobené létavce – což nás velmi potěšilo (už to vypadalo, že tuhle dovednost dnešní mladí mužští zapomněli!) a máme radost, že většina z nich podle vyprávění dětí spolupracovala při výrobě dráčete se svým potomkem. Celou snahu vypustit draky do povětří bedlivě sledovala porota a nakonec se dočkali ti nejlepší ocenění s čokoládovou tečkou. A že bylo na co koukat – nejrozmanitější tvary, velikosti i barevnost!

Byla připravená i malá diskotéka pro děti, ale přiletěl studený Severák a všechny nás zahnal do teplých domovů. Děti si odnášely sladké odměny a malé diplomy v podobě omalovánky a všichni se jistě těšíme na další pokračování nové tradice za rok.

Svůj podíl na úspěchu akce mají i kolegyně ze ZŠ a MŠ Dolní Studénky, které nám pomohly s přípravou úkolů na stanovištích a také nám přišlo vhod zapůjčení hudební aparatury obce D. Studénky. Velmi dobře se nám také spolupracovalo s paní P. Harmerthovou, která nám na přání připravila a dovezla dětské pohoštění, sponzorský dar obce.

 

Za všechny z MŠ Králec děkuje J. Lokajíčková, ředitelka MŠ