Navigace

Obsah

Akce mimo školku:

Tak zde se můžete přesvědčit, jak pestrý život vedeme a kam na jaké aktivity mimo areál školky odjíždíme a co si kde zkoušíme nebo zažíváme...Stalo se zvykem, že na většinu akcí se snažíme brát všechny děti, ale některé aktivity jsou určeny jen nejstarším dětem v posledním ročníku předškolní přípravy a nebo jen pro přihlášené děti bez ohledu na věk.                                                                                                                  

- první pohádka v divadle - viděli jsme jevištní podobu příběhu malé čarodějnice

- WELLY studio - jezdíme do Solné jeskyně za zdravím a  silnou imunitou

- Těšíme se do školy - naše nejstarší děti se připravují ne školní docházku v naší škole

- EKO Jak zacházet s odpadem - nejstarší děti se byly poučit, jak mají zacházet s odpadem

- EKO Na tu svatů Katerinů - děti poznaly adventní zvyky a obyčeje

- Labutě na Třemešku - vydali jsme se na podzimní dopolední vycházku

- V knihovně - byli jsem se podívat na výstavu našich prací na téma "Ovoce a zelenina"

- Od čerta k Ježíškovi - předvánoční koncert Pavla Nováka

- O pasáčkovi - vánoční příběh v Kostele sv. J Křtitele

- Přikrmujeme - vycházka do lesa ke krmelci

- Bruslíme - sportujeme i v předvánoční době

- Lyžařský výcvik - jezdíme do Hraběšic za sportem

- Předplavecký výcvik - spolu se ZŠ a MŠ D.Studénky v AQUA CENTRU

- Veřejná vystoupení - jak se prezentujme na veřejnosti

- Den Země - děti navštívily slavnost Země u vily Doris

- Vycházka s ornitology - na Třemešské rybníky za ptactvem

- Výstava v Muzeu - návštěva na interaktivní výstavě

- Velká cesta vesnicí - poznáváme naše rodiště a bydliště

- Poznáváme bylinky - chodíme do přírody za poznáním                                              Lok